اینوپکس

خوش آمدید

اینوپکس

خلاقیت در طراحی

در و پنجره های کشویی

در و پنجره های کشویی بدلیل اینگه در هنگام بازشدن فضای داخل را اشغال نمیکنند برای استفاده در جایی که این موضوع مهم باشد مانند پاسیوها یا اطاقهای کوچک گزینه مناسبی خواهند بود. این پنجره ها معمولا بصورت کشویی افقی استفاده میشوند.

در و پنجره های لولایی

در و پنجره های لولایی حالتی از پنجره یا در است که لنگه بازشو روی یک محور و به سمت داخل یا بیرون ساختمان باز میشوند. انواع بازشو در این تیپها شامل لولای بغل ، لولای بالا یا پایین ، دو جهت بازشو، دوجهت بازشوی کشویی و محوری می باشد.

سیستم پنجره های نواری

بزودی اضافه میشود

Inopex
اینوپکس

خلاقیت در طراحی

کیا 62 مینیمال

این سیستم با توجه به استفاده حداقلی از خطوط و اشکال ، بیان ساده و فرمهای دور از پیچیدگی ، کاربرد حداکثری فضا و شکل هندسی بسیار ساده میتواند به معماران علاقه مند به سبک مینیمال در ساخت پنجره های بناهای طراحی شده با این سبک کمک نماید.

همیشه یک ایده بهتر

ما اعتقاد داریم در طراحی همیشه راه حلهای بهتری وجود دارد. برای رسیدن به نتیجه بهتر تلاش و تجربه نقش اول را دارند.

62RO سیستم کیا

این سیستم لولایی برای سبکهای معماری طراحی شده که در آن توجه به جزییات از اولویت برخوردار است . خطوط منحنی و ریزه کاری ها در نمای پنجره انتخاب این سیستم را در معماری های کلاسیک ( باروک و روکوکو ) در رده های نخست قرار میدهد.

دفاتر فروش